Test

Bakgrunnen for at vi ønsker å etablere Norges Tangoforbund (NTF) er at det synes å være litt for lite og litt for dårlig samarbeid mellom klubbene i Norge. De fleste klubbene jobber sannsynligvis på samme måte rundt omkring – man har sitt eget nærområde og er mest opptatt av det som skjer der. Hva om vi hadde fått på plass et nasjonalt forbund som kunne hjelpe til med å knytte klubbene i hele Norge mer sammen slik at vi kan utnytte hverandres kompetanse og styrker? Et forbund som i tillegg kan fungere som en sosial arena som arrangerer tangoaktiviteter rundt omkring i landet? Altså ikke bare prat og organisering, men også skape mer tangoaktivitet.

Norges Tangoforbund har som en av målsetningene å bidra til å bedre økonomien til våre medlemsorganisasjoner. Det finnes mange økonomiske støtteordninger, men etter å ha snakket med en del klubbledere og styremedlemmer rundt omkring så viser det seg at mange ikke er klar over hva som er mulig å få støtte til. Her vil et forbund kunne hjelpe til med å både opplyse om og bidra til at klubbene får bedre økonomi, noe som vil kunne skape mer aktivitet, flere medlemmer og mer tango. Som eksempel kan vi trekke fram at Trondheim tangoklubb fikk over 75.000 i offentlig støtte i 2019, uten å gjøre så veldig mye annet enn å være medlem av et forbund og søke på de riktige stedene. Det blir mye tango ut av et slikt beløp!

Det finnes forbund som allerede jobber med å hjelpe frivillige kulturinstanser, men ingen som er dedikert til å jobbe for tangoen. Vi mener det er på tide at dette nå kommer på plass. Vi som er initiativtakere i Trondheim tangoklubb og Stjørdal tangoklubb vil fungere som et interimsstyre inntil vi har fått på plass en demokratisk valgt organisasjon under første årsmøte som planlegges til helgen 21-23 mars. Tidspunktet er ikke tilfeldig valgt – det er samme helga som vi arrangerer Tango in Hell for 2. gang. Med andre ord, dere er velkommen både til å delta i Norges Tangoforbund og på sosial dans under årsmøtet. Vi trenger selvsagt også styremedlemmer fra flere klubber slik at styret blir representativt sammensatt. Les gjennom forslag til vedtekter og nominer deres kandidater. Vi vil ta kontakt med alle frivillige tangoorganisasjoner i landet og håper at dere ønsker å være med på dette.

Vi vil legge ut informasjon fortløpende på disse sidene slik at dere hele tiden kan være oppdatert på hva som skjer. Vi jobber allerede med å få på plass avtaler og en del praktiske ting rundt etableringen av forbundet slik at mest mulig er klart til årsmøtet. Ta kontakt med undertegnede om dere har spørsmål eller kommentarer.

Vi håper også at dere kan svare på en kort spørreundersøkelse om etableringen av Norges Tangoforbund.

For Trondheim tangoklubb og Stjørdal tangoklubb

Hjard Jensen & Terje Tangen