Arbeidsområder

 • Hva skal NTF jobbe med?
  1. Opplyse og informere om tangoens musikalske, sosiale og kulturelle verdier.
  2. Informere om tangoens historie og utbredelse i Norge.
  3. Være et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene i Norge.
  4. Utvikle samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og mellom øvrige tangoorganisasjoner.
  5. Stimulere til økt aktivitet.
  6. Utvikle og gi tilgang til informasjonsmateriell.
  7. Arrangere festivaler, marathons, konserter og andre tangoaktiviteter i samarbeid med medlemsorganisasjoner.
  8. Etablere nasjonale arrangementer for å styrke den norske tangoidentiteten og gjøre Norge til en attraktiv tangodestinasjon.
  9. Samarbeide med andre kultur- og danseorganisasjoner.
  10. Delta på lokale og nasjonale kultur- og dansearenaer for å fremme tangoens interesser.
  11. Stimulere til opprettelse av nye medlemsorganisasjoner i Norge.
  12. Bidra til å gjøre det enklere å opprette nye klubber og foreninger i Norge.
  13. Gi faglig støtte til medlemsorganisasjonene.
  14. Bidra til kompetansebygging blant medlemsorganisasjonene ved f eks å arrangere instruktørkurs, DJ-kurs og styrekurs.
  15. Informere om, og tilrettelegge for økonomiske støtteordninger.
  1. Fordele nasjonale midler til medlemsorganisasjonene.
  2. Fordele NTFs midler til medlemsorganisasjonene.

 • Hva skal NTF ikke arbeide med?
  1. Interne anliggender hos medlemsorganisasjonene.
  2. Fremme andre former for tango som ikke er argentinsk tango.