Nyheter

 • Ny stimuleringsordning!

  Endelig har Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet muligheten for å søke om tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter.

  Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

  Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.

  Dette vil kunne gjelde arrangementer som Tango in Hell, Embrace Norway, Bergen Tango Marathon og andre større og mindre tangoarrangementer. Man kan til og med søke om tap av inntekter fra ordinære practicas og milongas.

  Søknadsfristen er 15. september.

  Gå til søknadsskjema her.

 • Nye tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  De nye tilskotsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid-19-krisa. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpassa smittervernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

  Forskrift om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt.

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. Søknadsfrist 20. april.
  • Tilskudd i samband med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner. Åpner for søknad medio juni.

  Les mer om ordningene her.

 • Test

  Test av nyheter som kun skal vises for medlemmer.

  Linje 2

  Linje 3

 • Kun for medlemmer

  Skal kun vises for medlemmer.

 • Søknad om støtte fra Kulturrom

  Minner om at søknadsfristen om støtte fra Kulturrom er 1. mars.

  Les mer om støtteordningen her.