Nyheter

 • Endring av regler for momskompensasjon

  NTB melder at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten.

  Etter at momskompensasjonsordningen ble etablert i 2010 har midlene økt, men det har aldri vært nok til å kompensere momsutgiftene fullt ut. I 2020 fikk frivillige organisasjoner tilbakebetalt 81,1 % av momsen. I fremtiden vil det bli tilbakebetalt 100 % :-).

  Les mer her.

 • Forlenging av kompensasjonsordninger?

  En liten oppdatering fra Frivillighet Norge på hva som skjer for frivillige organisasjoner:

  Regjeringen utsetter trinn fire av gjenåpningsplanen. Da må også kompensasjonsordningen for frivilligheten forlenges, mener Frivillighet Norge. Ifølge VG jobber nå Kulturdepartementet med en løsning for å få dette til.
  De siste ukene har det vært en økende smittetrend i Norge, og torsdag kunngjorde regjeringen at landet blir stående på trinn tre i gjenåpningsplanen. Det vil si at det fortsatt er restriksjoner for antall deltakere i aktiviteter og publikum på arrangement, samt avstandsbegrensninger.

  – Det er bra at regjeringen tar ansvar, og frivilligheten vil gjøre sitt til å bidra til forsvarlig smittevern også framover, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.– Samtidig rammer begrensningene aktivitet og inntektsgrunnlag i organisasjonene, noe som vil ha langtidskonsekvenser i det norske samfunnet. Derfor må stimulerings- og kompensasjonsordningene for frivilligheten forlenges ut året, sier Slotterøy Johnsen.

  Torsdag 9. september melder kulturminister Abid Q. Raja at kompensasjonsordningene for kultur vil forlenges ut året. VG sier avisa kjenner til at det jobbes med en løsning for å forlenge ordningene for idrett og frivillighet tilsvarende. Frivillighet Norge har ikke ennå fått dette bekreftet.

 • Søknad om støtte fra Kulturrom – søknadsfrist 1. september

  Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

  1. Tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom
  2. Tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom

  Digitale informasjonsmøter 18. august – møt saksbehandlerne

  Onsdag 18. august inviterer Kulturrom til to digitale informasjonsmøter for de som trenger hjelp eller har spørsmål knyttet til søkeprosessen. Les mer og meld deg på her:

  • Klokken 10.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom?
   Mer info og påmelding
  • Klokken 13.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom?
   Mer info og påmelding
 • Ny stimuleringsordning!

  Endelig har Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet muligheten for å søke om tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter.

  Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

  Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.

  Dette vil kunne gjelde arrangementer som Tango in Hell, Embrace Norway, Bergen Tango Marathon og andre større og mindre tangoarrangementer. Man kan til og med søke om tap av inntekter fra ordinære practicas og milongas.

  Søknadsfristen er 15. september.

  Gå til søknadsskjema her.

 • Nye tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  De nye tilskotsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid-19-krisa. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpassa smittervernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

  Forskrift om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt.

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. Søknadsfrist 20. april.
  • Tilskudd i samband med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner. Åpner for søknad medio juni.

  Les mer om ordningene her.