Nye tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

De nye tilskotsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid-19-krisa. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpassa smittervernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Forskrift om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt.

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. Søknadsfrist 20. april.
  • Tilskudd i samband med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner. Åpner for søknad medio juni.

Les mer om ordningene her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *