Stimuleringsordning for kultursektoren

Mandag 19. oktober 2020 kom regjeringen med en pressemelding om at en stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. Nå er søknadsskjemaet åpent. Ordningen har løpende søknadsfrist, men siste mulighet for å søke var 1. desember 2020 kl. 13:00. Det er Kulturrådet som har fått i oppdrag å administrere ordningen.

-Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja under pressekonferansen mandag 19. oktober.

Det skal lønne seg å avholde arrangementer

I følge Abid Q. Raja vil støtten dreies fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for å faktisk avholde arrangementer. Dette fordi det skal lønne seg å avholde arrangementer. Hele 500 millioner kroner settes av til den nye stimuleringsordningen.

Dette betyr at tida fremover vil kunne by på mer kunst og kultur. Det vil også kunne bli mer aktivitet, flere jobber, lønn og honorarer for de som har kultursektoren som arbeidsplass.

Pengene skal brukes denne høsten frem til 31. desember. Lag og foreninger kan søke om støtte fra stimuleringsordningen på 500 millioner. Det kan søkes om støtte til lag og foreninger som arrangerer, men som ikke får dekket kostnadene på grunn av korona. Det ble også sagt at det skal dekkes opp til et 3% overskudd på prosjektene, sånn at lag og foreninger skal kunne tjene litt på dette.

Det vil bli etablert en tilsvarende ordning for 2021.

Les mer om ordningen og finn søknadsskjema her.