Momskompensasjon

I 2010 kom det ny ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Alle medlemsorganisasjoner av NTF kan søke om momskompensasjon via våre hjemmesider.

Lotteri- og stiftelsestilsynet fordelte i 2020 hele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2019 var grunnlaget for søknaden i 2020. Fristen for å søke om støtte for 2020 vil være 1. juni.

Momskompensasjonen er avhengig av omsetningen i organisasjonen. Vi fikser hele søknaden for deg. Alt du må gjøre er å fylle ut et enkelt skjema og laste opp årsmøtegodkjent og revidert regnskap for 2020. Vi ordner hele søknaden og overfører tilskuddet til dere.

I 2018 var Trondheim Tangoklubb den eneste av landets ca 30 tangoorganisasjoner som søkte om, og fikk innvilget momsrefusjon. Støtten i 2018 var på kr 25.000. I 2019 var støtten kr 46.000.

Les mer om ordningen her.