Kursstøtte

Våre medlemsorganisasjoner er viktige læringsarenaer for tango. Kurstilskudd kan derfor komme godt med når dere planlegger og gjennomfører alle typer tangokurs. Dere kan søke støtte både med og uten instruktør, f eks et nybegynnerkurs med påfølgende practica, eller gjennomføring av en tangoweekend med profesjonelle innleide instruktører fra f eks Argentina. Eller om dere ønsker å gjennomføre et DJ-kurs.

Satser i 2020:

  • Kr 100 per kurstime med lærer (Kr 125 under Korona-perioden).
  • Kr 40 per kurstime uten lærer.

NTF er samarbeidspartner med Studieforbundet kultur og tradisjon som behandler søknadene. Du kan få veiledning både av dem og hos oss.

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.

  • Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
  • Kurset må være på minst 8 timer (fram til 31.12.20 er minstekravet 4 timer)
  • Minst 3 deltakere med 75% frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
  • Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
  • Kurset må være offentlig utlyst.
  • Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
  • For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 31.12 kan hele kurset gjennomføres digitalt)
  • I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Søknad om støtte gjøres gjennom Kursportalen.