Kulturrom

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Hvem kan søke?
Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Det finnes to kategorier for dere som søker midler fra Kulturrom:

Teknisk utstyr til kulturrom

  • Fremføringsutstyr
  • Øvingsutstyr
  • Servicerapport og teknisk vedlikehold

Bygg og utbedring av kulturrom

  • Akustiske utbedringer av scener og øvingsrom
  • Bygging av øvingslokaler

Les mer om søknaden fra Kulturrom her.
Gå til Kulturroms søknadsportal her.

Søknadsfrist 1. mars 2021.