Krisepakke 3 for frivillige organisasjoner ifm Covid-19

Krisepakke 3 for frivillige lag og foreninger er klar. Denne er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som har ansvar for. Stimuleringsordningen for kultursektoren er også klar. Denne har Kulturrådet fått i oppdrag å administrere. 

Krisepakke 3

Lotteri- og stiftelsestilsynet har også kommet med en ny krisepakke for frivillige lag og foreninger. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Les mer om Krisepakke 3 her.