Krisepakke 2 for frivillige organisasjoner ifm Covid-19

Søknadsfristen var 15. september.

Det kunne søkes om: 

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangerte i perioden (f eks tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra anna spesifisert aktivitet i perioden (f ks museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Det var kun 3 tangoorganisasjoner i Norge som søkte og fikk innvilget støtte:

  • Arendal tangoklubb – 35.000
  • Tango Abrazo – 140.000
  • Trondheim tangoklubb – 31.000

Hvorfor ikke flere tangoorganisasjoner søkte om støtte er uvisst. Mulig det dreier seg om manglende informasjon om ordningen.