Krisepakke 1 for frivillige organisasjoner ifm Covid-19

Søknadsfristen var 21. april

Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk inn 2324 søknader fra idrett, frivillighet og kultur om statlig kompensasjon ved søknadsfristens slutt. Til sammen ble det søkt om 371 millioner kroner fra en støtteordning på 700 millioner kroner. Ordninga gjaldt arrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i tidsrommet 5. mars til og med 30. april som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i samband med koronaviruset.

Her var Trondheim Tangoklubb eneste søker, og man fikk innvilget hele tapet i forbindelse med avlysning av Tango in Hell. Dette gjorde at man fikk anledning til å refundere alle påmeldte, DJs og artister.

Hvorfor flere tangoorganisasjoner ikke søkte om støtte er uvisst.