Frifond – Prosjekt- og arrangementsstøtte

Søk opptil 35 000 kroner til lokale prosjekter eller tangoaktiviteter som aktiviserer barn og unge opp til 26 år. Frifond via NTF er ubyråkratisk og enkelt å søke – og dere beholder støtten uansett om dere går med overskudd.

For å kunne søke om støtte må dere være minst tre personer og 1/3 av dere må være under 26 år. I tillegg må aktiviteten være basert på frivillig innsats, altså kan dere ikke få lønn for den jobben dere gjør med prosjektet deres. Aktiviteten eller prosjektet kan heller ikke være i skolesammenheng.

Trondheim Tangoklubb søkte Frifond om tilskudd til anskaffelse av nytt musikkanlegg i 2017 og nytt dansegulv i 2019. Begge søknadene ble innvilget med totalt kr 25.000.

Les mer om støtteordningen her.