Innmelding

Innmelding i Norges Tangoforbund skjer etter godkjenning av årsmøte eller ved styrevedtak hos søkerorganisasjonen. Se for øvrig Vedtektenes §4 for hvilke kriterier som ligger til grunn for godkjenning av medlemskap.

Søk om medlemskap her.