Kursstøtte til tangokurs

I dag har NTF signert en samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon.

Det medfører at alle medlemsorganisasjoner under Norges Tangoforbund vil kunne søke om kursstøtte for gjennomføring av alle typer kurs. Kursstøtten for 2021 er på 100 kr/time for kurs med instruktør og 50 kr/time for kurs uten instruktør. På grunn av korona er kursstøtten for kurs med instruktør økt til 125 kr/time.

Medlemsorganisasjonen må være registrert i frivilligregisteret, ha organisasjonsnummer og konto tilknyttet dette organisasjonsnummeret. Studieforbundet kultur og tradisjon har ikke lov til å overføre voksenopplæringsmidler til private konti.

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:

 • Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
 • Kurset må være på minst 4 timer.
 • Minst 4 deltakere med 75% frammøte. Kurslærer kan være nr 4. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
 • Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
 • Kurset må være offentlig utlyst.
 • Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
 • For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 01.07 kan hele kurset gjennomføres digitalt).
 • I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Alle medlemsorganisasjonene vil få tilsendt instruks for hvordan man søker kursstøtte. Les mer om Studieforbundet kultur og tradisjon her.

Eksempel 1: 12 ukers nybegynnerkurs à 1,5 timer pr gang + 2 timers practica etter kurset som en del av kurspakken.

 • Kursstøtte med instruktør: 12 x 1,5t = 18t x 100 kr = 1800 kr.
 • Kursstøtte uten instruktør: 12 x 2t = 24t x 50 kr = 1200 kr.
 • Totalt 3000 kr i støtte pr kurs.

Eksempel 2: Tangohelg med eksterne instruktører. 7 kurs à 1,5 time.

 • Kursstøtte med instruktør: 7 x 1,5t = 10,5 x 100 kr = 1050 kr i støtte pr kurs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *