Krisepakke-3 for frivillige organisasjoner

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkerne må være registrerte i FrivillighetsregisteretSøknadsfristen er 15. januar 2021.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1.november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent.

Totalt søknadsbeløp i løpet av året må være over 25.000. Man kan sende flere søknader. Pr. 4. november har bare 1 tangoorganisasjon søkt om refusjon.

Her er noen eksempler på aktiviteter som kan søkes refundert:

 • Nybegynnerkurs oppstart 1. april, 30 deltakere, kursavgift 1000/deltaker, utgifter til instruktører kr 5.000. Kurs avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 30.000
  • Forventede utgifter: 5.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 25.000
  • Refusjon 70%: 17.500.
 • Temakurs oppstart 1. november, planlagt 20 deltakere, reelt antall 10 deltakere, kursavgift 1000/deltaker, utgifter til instruktører kr 3.000. Kurs delvis gjennomført (med færre deltakere enn planlagt).
  • Inntekter (budsjett): 20.000
  • Reelle utgifter: 3.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 17.000
  • Refusjon 50%: 8.500.
 • Tangohelg med utenlandske instruktører oppstart 3. september, planlagt 50 deltakere, reelt antall 10 deltakere, kursavgift 1.500/deltaker, honorar til instruktører kr 20.000, reise/overnatting 8.000. Kurs avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 75.000
  • Forventede utgifter: 28.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 47.000
  • Refusjon 70%: 32.900.
 • Utleie/fremleie av lokaler mars-desember (10 mnd).
  • Inntekter (budsjett): 5.000 pr mnd = 50.000
  • Faktiske inntekter 2.000 pr mnd = 20.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 30.000
  • Refusjon 70%: 21.000.
 • Konsert 17. mai, planlagt 100 deltakere, billettpris 300, honorar 10.000. Konsert avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 30.000
  • Forventede utgifter: 10.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 20.000
  • Refusjon 70%: 14.000.
 • Konsert 1. desember, planlagt 100 deltakere, reelt antall deltakere pga covid-19 20 stk, billettpris 300, honorar 10.000. Konsert delvis gjennomført (med færre deltakere enn planlagt).
  • Inntekter (budsjett): 30.000
  • Faktiske inntekter: 6.000
  • Faktiske utgifter: 10.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 14.000
  • Refusjon 50%: 7.000.
 • Ukentlig milonga/practica 12. mars til 31. desember (44 stk), planlagt gjennomsnitt 40 deltakere, inngang/fotskatt 50. Milonga avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 88.000
  • Forventede utgifter: 0
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 88.000
  • Refusjon 70%: 61.600.

Les mer og søk om Krisepakke-3.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *