Informasjonsmøte om NTF – kort referat

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Torsdag 21 januar, nettmøte.

Vi registrerte følgende som var til stede (mangler noen etternavn): Liv, Kenneth, Eva, Hjard Jensen, Terje Tangen, Kim Kvamme, Ingeborg Steffensen, Espen Gees, Tone, Gro Pleym Iversen, Trond Holthe, Inger Birgitte Torbjørnsen, Natasha Popovic, Kari Oddrun Kroknes, Anniken Seglem Krogstad, Gøran Eliassen, Eva Margrethe Owren, Øyvind Skatvedt Robak, Eivind, Olga Zetterstrøm, Johan Karlsen, Johan, Mats Roar Sakshaug, Stein Erlend Brandser, Arne Borch Akselvoll.

 1. Presentasjon av Norges Tangoforbund og gjennomgang av vedtekter av Hjard. Se link over. Kan med fordel benyttes ifm årsmøter eller styremøter.
 2. Status så langt. Hva vi har gjort og hva vi jobber med nå.
 3. Avklaringer om årsmøte, frivillighet, kostnader, størrelse på styret osv.
 4. Resultater fra spørreundersøkelsen
 5. Spørsmål/kommentarer fra deltakerne.
  1. Ønske om støtte til musikere, f.eks. ved å samarbeide om turneer.
   1. God ide som vi tar med videre inn i styret!
  2. Hvilke støtteordninger blir tilgjengelig via forbundet?
   1. Se hjemmesiden.
  3. Samarbeid mellom klubb og forbundet om å tilby noe til nye dansere.
   1. F eks Close to Hell som arrangeres av Trondheim tangoklubb, en tangofestival for nybegynnere.
  4. Spørsmål om hvor aktivt styret skal være, arbeidsbelastning.
   1. Avhenger av mange faktorer, vanskelig å si på forhånd. Men styret skal være en tilrettelegger for tangoaktivitet, ikke nødvendigvis gjøre alt selv. Man kan danne grupper og komiteer som håndterer dette.
  5. Størrelse på kontingent.
   1. Forslag om at denne skal tilpasses størrelse på medlemsorganisasjonene med en makspris for de største klubbene. Trondheim tangoklubb som er en middels stor klubb betaler f eks 4000 i året til organisasjonen Frilynt.
  6. Hva tjener den enkelte klubb på å være i forbundet?
   1. Man får nyte godt av støtteordningene som tilbys. Medlemskontingenten vil betale seg selv med f eks kursstøtte for 3 nybegynnerkurs (95 kr/kurstime). Og man blir gjort oppmerksom på støtteordninger som man kanskje går glipp av uten medlemskap. Får i tillegg tilgang til et stort tangonettverk.
  7. Mats, Kenneth, Anniken viser interesse for å sitte i styret.
   1. Det har også meldt seg mange andre interesserte via spørreskjema og direktekontakt med oss.
  8. Det er et sterkt ønske om en felles nettside over alle tangoaktiviteter i Norge.
   1. Dette er i ferd med å bli etablert på våre hjemmesider.
  9. Deling av utgifter i forbindelse med eksterne instruktører, f.eks. reiseutgifter til/fra Argentina.
   1. God ide som tas med inn i det nye styret.
  10. Det må diskuteres om profesjonelle aktører skal få tilgang til forbundet.
   1. Vi stiller oss åpne til dette. Årsmøtet eller det nye styret må beslutte noe her. Vårt utgangspunkt er at de profesjonelle aktørene sannsynligvis er mer organiserte enn mange av de frivillige, og dermed trenger mindre støtte eller har mindre bruk for et forbund. Men hvis interessen er til stede så er vi åpne for dette. Vi skal uansett samarbeide med alle tangoaktører i Norge.
  11. Må vi organisere oss i et tangoforbund? Kan vi ikke bare være en gruppe med interesserte deltakere uten en formell organisering?
   1. Ja, det kan vi, men det er ikke det dette konseptet går ut på. Om det ikke er stor nok interesse for dette konseptet så går det an å tenke andre samarbeidsmåter. Så langt har omtrent alle organisasjonene vi har vært i kontakt med støttet opp under dette konseptet.
  12. Er det tenkt noe omkring internasjonalt samarbeid?
   1. Vi har tenkt tanken om et World Tango Association. Vi sprer gjerne ideen videre til våre naboland og andre land som kan være interessert i tilsvarende organisering.
  13. Det blir opp til årsmøtet og det nye styret å håndtere disse og andre spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *