FAQ

Her er noen spørsmål som enkelte av dere har kommet med så langt. Still gjerne flere spørsmål i kommentarfeltet eller via mail til styret@tangoforbundet.no så oppdaterer vi det som er av interesse for flere.

  • Hvor mye vil medlemskontingenten ligge på? Dette vil årsmøtet beslutte under budsjettprosessen, men vi vil nok legge opp til en kontingent som tar hensyn til organisasjonens størrelse, f eks et fast beløp for hver av organisasjonenes medlemmer. Og sannsynligvis også med en øvre grense slik at de store organisasjonene ikke må betale en forholdsmessig stor medlemskontingent. Uansett så bør ikke størrelsen på medlemskontingenten forhindre innmelding i NTF.
  • Hva skal medlemskontingenten benyttes til? NTF vil ha en noen faste administrative utgifter som medlemskontingenten er ment å dekke, f eks lisenser/drift av denne hjemmesiden, reise/møteaktivitet, kanskje styrehonorar/regnskapsførerhonorar/revisorhonorar osv. Vi ønsker å etablere en forsikringsavtale som gjelder til, fra og under alle tangoarrangementer. Vi har også ambisjoner om å tilby lisenser på dataverktøy slik at medlemsorganisasjonene får enkel tilgang på disse, f eks kursadministrasjon, billettsystem, booking av privattimer, practicas, milongas etc. Meningen er at størstedelen av overskuddet fra NTF skal føres direkte tilbake til medlemsorganisasjonene ved at man oppretter et tilskuddsfond som alle medlemsorganisasjoner kan søke på. F eks støtte til et arrangement eller anskaffelse av utstyr som ikke dekkes av andre støtteordninger. Kanskje skal vi åpne for støtte til tangomusikere som f eks ønsker å gi ut ei plate. Her er det mange muligheter og det valgte styret får sette opp retningslinjene for et slikt fond.
  • Burde ikke forbundet hete Norsk argentinsk tangoforbund, Norges argentinske tangoforbund eller noe slikt? Det er selvsagt lov å komme med andre forslag til navn på forbundet. Vi har så langt tenkt at vedtektene klart beskriver at dette er et forbund for argentinsk tango og det er bare organisasjoner som driver med argentinsk tango som er invitert som medlemmer. Norges Tangoforbund klinger vel litt bedre enn Norsk argentinsk tangoforbund eller Norges argentinske tangoforbund osv. Og hva med Uruguay når vi er inne på det sporet…
  • Når blir det årsmøte? Så snart myndighetene åpner for at vi kan danse igjen vil vi finne en mulighet for å avholde årsmøte. Vedtektene sier at dette skal legges til et arrangement så vi får bare finne et passende sted for dette.
  • Skal dette bare være et forbund for organisasjoner? Skal man ikke kunne melde seg inn som enkeltpersoner? Dette er det også opp til årsmøtet å beslutte. Vår tanke så langt er at det er enklere å administrere 20-30 organisasjoner enn 1000-2000 enkeltmedlemmer. Vi ønsker ikke å bygge opp et forbund som bruker mye tid på å håndtere spørsmål og saker fra enkeltpersoner. Tanken bak NTF er å være til hjelp for styrene og lederne rundt omkring i landet slik at de kan bistå sine medlemmer. Denne modellen er vel lik det som praktiseres i f eks Norges Idrettsforbund. Årsmøtet kan ta stilling til om vi skal tillate støttemedlemskap eller lignende hvor man ikke nødvendigvis får alle rettigheter som en organisasjon vil få (f eks stemmerett på årsmøtet).
  • Vi er ikke en tangoorganisasjon som er registrert i Frivillighetsregistret, hva gjør vi da? Det er veldig enkelt å registrere seg der, men det krever at man har etablert en organisasjon med vedtekter som beskriver et frivillig formål og et styre. Og et styre behøver ikke bestå av mange mennesker heller (vi er 2 stk i NTF foreløpig). I tillegg må organisasjonen opprette en bankkonto. Så om dere har spørsmål omkring dette så er det jo nettopp dette NTF skal hjelpe dere med. Dere kan få tilgang til et utkast til vedtekter som dere kan redigere slik at de passer for deres organisasjon. Selve registreringen foregår ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding på Altinn.
  • Kan profesjonelle organisasjoner melde seg inn? Det har vært en del forespørsler om dette og vi har nå endret vedtektene slik at det er mulig for profesjonelle aktører å melde seg inn i NTF. Vi ønsker også at profesjonelle organisasjoner blir representert i styret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *