Om Norges Tangoforbund

Norges Tangoforbunds formål er å fremme argentinsk tango i Norge. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som danseglede, helse, fellesskap og samarbeid. Vi ønsker med dette å skape en møteplass for økt samarbeid og utveksling av kompetanse og erfaring mellom tangoorganisasjonene i Norge og gjøre offentlige/økonomiske støtteordninger mer tilgjengelig for våre medlemmer.

Hva om vi hadde fått på plass et nasjonalt forbund som kunne hjelpe til med å knytte klubbene i hele Norge mer sammen slik at vi kan utnytte hverandres kompetanse og styrker? Et forbund som i tillegg kan fungere som en sosial arena som arrangerer tangoaktiviteter rundt omkring i landet? Altså ikke bare prat og organisering, men også skape mer tangoaktivitet.

Norges Tangoforbund har som en av målsetningene å bidra til å bedre økonomien til våre medlemsorganisasjoner. Det finnes mange økonomiske støtteordninger, men etter å ha snakket med en del klubbledere og styremedlemmer rundt omkring så viser det seg at mange ikke er klar over hva som er mulig å få støtte til. Her vil et forbund kunne hjelpe til med å både opplyse om og bidra til at klubbene får bedre økonomi, noe som vil kunne skape mer aktivitet, flere medlemmer og mer tango. Som eksempel kan vi trekke fram at Trondheim tangoklubb fikk over 275.000 i offentlig støtte i 2020, uten å gjøre så veldig mye annet enn å være medlem av et forbund og søke på de riktige stedene. Det blir mye tango ut av et slikt beløp!

Det finnes forbund som allerede jobber med å hjelpe frivillige kulturinstanser, men ingen som er dedikert til å jobbe for tangoen. Vi mener det er på tide at dette nå kommer på plass. Vi som er initiativtakere i Trondheim tangoklubb og Stjørdal tangoklubb vil fungere som et interimsstyre inntil vi har fått på plass en demokratisk valgt organisasjon under første årsmøte. Når dette blir er fortsatt litt usikkert pga Korona-situasjonen, men vi ønsker å legge det i tilknytning til et arrangement som avholdes av en av våre medlemsorganisasjoner.

Vi trenger selvsagt også styremedlemmer fra flere tangoorganisasjoner slik at styret blir representativt sammensatt. Les gjennom forslag til vedtekter og nominer deres kandidater. Vi har tatt kontakt med alle frivillige tangoorganisasjoner i landet og håper at dere ønsker å være med på dette. Og når dere har besluttet at dere ønsker å være med i forbundet så meld dere inn her.

Vi legger ut informasjon fortløpende på disse sidene slik at dere hele tiden kan være oppdatert på hva som skjer. Vi jobber allerede med å få på plass avtaler og en del praktiske ting rundt etableringen av forbundet slik at mest mulig er klart til årsmøtet. Ta kontakt med undertegnede om dere har spørsmål eller kommentarer.

Vi håper også at dere som er ledere av tangoorganisasjoner kan svare på en kort spørreundersøkelse om etableringen av Norges Tangoforbund.

Siste nytt

Viktige frister

Kulturrom – 1. septemberStøtteordning som skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Les mer her Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – 7. septemberLotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har […]

Strømstøtte for frivillige organisasjoner

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Ordningen gjelder frivillige organisasjoner sør for Sognefjorden og Dovre: Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og...

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner. – De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare...